NEDAN FINNS INFORMATION ANG. DITT BESÖKKontakta oss?

Vi har ingen reception eller bokningsansvarig. Kontakta oss helst personligen via kontaktuppgifter under fliken "BOKA TID" . 

I undantagsfall använd kontaktformuläret nedan. 

Vill du boka tid hos oss? Använd våra kontaktuppgifter under fliken "boka tid". Nedanstående kontaktförmulär används EJ för att boka en tid.

 
 
 
 
 

ÖPPETTIDER

 Vi eftersträvar att ha öppet vardagar mellan 8-17.


KOSTNAD

Vi har avtal med region Jämtland/Härjedalen. Patientavgift 400 kr för vuxna över 18 år. Avgiftsfritt för barn och ungdomar upp till 18 år samt för dig äldre än 85 år. Frikort gäller. 


AV-OMBOKNING

Av- och ombokningar skall göras till respektive fysioterapeut senaste 24 h innan bokat besök. Sena återbud och uteblivna besök debiteras enl gällande taxa 300 kr. Detta gäller oavsett om du har frikort. OBSERVERA att AV-och OMbokningar görs via respektive fysioterapeut/Massör.


SJUK?

Vi vill ha friska patienter på vår mottagning. Känner du dig krasslig eller sjuk ber vi dig meddela oss och stanna hemma och boka om din tid.